Mug - SALT ShopMug - SALT Shop

Mug

$20.00 CAD
Bake Set - SALT ShopBake Set - SALT Shop

Bake Set

$134.00 CAD
Prep Set - SALT ShopPrep Set - SALT Shop

Prep Set

$128.00 CAD
TumblerTumbler

Tumbler

$13.00 CAD
12cm Bowl Set12cm Bowl Set - SALT Shop

12cm Bowl Set

$68.00 CAD
24 cm Plate Set24 cm Plate Set

24 cm Plate Set

$56.00 CAD
2 Pint Jug - SALT Shop2 Pint Jug - SALT Shop

2 Pint Jug

$54.00 CAD
Mug - SALT ShopMug - SALT Shop

Mini Mug

$14.00 CAD
Mini Tumbler - SALT ShopMini Tumbler - SALT Shop

Mini Tumbler

$11.00 CAD
Serving Tray - SALT ShopServing Tray - SALT Shop

Serving Tray

$40.00 CAD
3 Pint Jug - SALT Shop3 Pint Jug - SALT Shop

3 Pint Jug

$58.00 CAD
Pinch Pot - SALT ShopPinch Pot - SALT Shop

Pinch Pot

$10.00 CAD
Utensil Pot - SALT ShopUtensil Pot - SALT Shop

Utensil Pot

$38.00 CAD
Loaf TinLoaf Tin

Loaf Tin

$60.00 CAD
1 Pint Jug1 Pint Jug

1 Pint Jug

$46.00 CAD

Recently viewed